Årsmøte

Innkalling til årsmøte i I. L. Nest-Sotra Fotballgruppe

Til medlemmene i  I. L .Nest-Sotra

Styret innkaller med dette til årsmøte i I.L.Nest-Sotra Fotballgruppe

Årsmøtet avholdes søndag den 11. Mars kl. 18.00 på klubbhuset på Skålevik.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25. februar 2018, enten til post@nest-sotra.no eller direkte til et styremedlem.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort kjent for medlemmene senest en uke før årsmøtet på klubbhuset.

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mere informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm., se idrettslagets lover §§ 5 til 8.

Velkommen til årsmøtet.

 Med vennlig hilsen

Styret

Annonse fra Obos-ligaen: