Innkalling til årsmøte i I.L. Nest-Sotra Fotballgruppe

Styret innkaller herved til årsmøte i I.L. Nest-Sotra Fotballgruppe

Årsmøtet avholdes onsdag den 13. Mars kl 1800 på klubbhuset på Skålevik.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27/2 -2019. Sendes til post@nest-sotra.no eller direkte til styremedlem.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort kjent for medlemmene senest en uke før årsmøtet på klubbhuset.

For å ha stemmerett må personen ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingent . Medlemmer under 15 år har møte og forslagsrett. For mere informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm., se idrettslagets lover §5 til §8.

Velkommen til årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Styret

Annonse fra Obos-ligaen: