Prosjekt: Nytt dekke på Skålevik!

At dekket på Skålevik Idrettsplass trenger til utbytting er vel ingen hemmelighet. Det er datert helt tilbake til 2004, og faktisk så utslitt at det hemmer treningshverdagen. Flere steder er der store huller, og underlaget er så hardt at sjansen for skader er alt for stor.

Hjelpen er på vei

Det har lenge vært Nest sitt ønske å bytte dette underlaget, men dessverre er dette forbunnet med en masse kostnader. Skålevik Idrettsplass er eiet av klubben selv, og derfor ligger disse kostnader på klubben. Dette har gjort det veldig vanskelig, ja nesten umulig, å realisere ønsket.

Men nå ser det endelig ut til at hjelpen er å vei. En gjeng med foreldre, Nest-supportere og andre gode venner av klubben er gått sammen, for å reise penger og dette sprer stor glede og optimisme hos klubb ledelsen. De samler inn via dugnader og Vipps.

”Selvfølgelig er dette en veldig positiv sak for klubben. Det at folk samler seg og arbeider dugnad for klubben skaper et spesiell samhold. Vi står sammen om noe, og det er veldig viktig.” Skryter styreformann Ole Kårtivet.

 Samler inn egenkapital

Også han pointere at det virkelig er på tide å bytte det slitne dekke. ”11’er banen er helt utslitt. Her må vi rett og slett gjøre noe, og da betyr det jo selvfølgelig en masse at folk stiller opp.” fortsetter styrelederen.

For at drømmene om nytt dekke skal bli en realitet er klubben avhengige av at den skaffer tilstrekkelig egenkapital til prosjektet. Lykkes innsamlingen, så kan dekket legges ganske umiddelbart. Det er fortsatt klubbens mål å få dette til i løpet av sommeren eller høsten. 

”Vi ønsker å bedre forholdene på Skålevik, da vi vet at dette vil høyne klubbfølelsen og samholdet. Vi ønsker en arena hvor klubbens medlemmer får en god opplevelse på hver eneste trening.” Avslutter Kårtveit.

Om du ønsker å hjelpe klubben, da kan sende dit bidrag til Vippsnummer: #113149 eller kontonummer: 1503.61.44405 

Samtlige midler som kommer inn, går uavkortet til egenkapitalen på Skålevik.

HEIA NEST-SOTRA

Annonse fra Obos-ligaen: